Tiếng Việt | English

23/03/2019 - 20:24

Long An được chuyển 115,4ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 115,4ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

Long An sẽ có 115,4ha đất trồng lúa chuyển sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 115,4ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ theo dõi, hướng dẫn Long An thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định./.

Gia Hân

Chia sẻ bài viết