Tiếng Việt | English

31/05/2017 - 10:44

“Cán bộ đi trước, làng nước theo sau”

10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTN,LP) và 5 năm thực hiện Kết luận 21, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), công tác PCTN,LP được cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với các giải pháp khá đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét. Thế nhưng, qua thực tế, quá nhiều vụ tham nhũng lớn tiếp tục được phát hiện, làm “thắt lòng” những cán bộ hưu trí như tôi. Và chúng tôi tự hỏi: “TN,LP có trị được không?”.

Để trả lời câu hỏi này, theo tôi, phải kiên quyết bắt đầu từ những người đứng đầu - phải thực sự làm gương, thật sự gương mẫu trong PCTN,LP thì mới có thể trị được TN,LP. Ông bà ta thường nói: "Thượng bất chính, hạ tất loạn”, cấp trên mà không nghiêm thì không thể làm gương cho cấp dưới. Hiện nay, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất. Trong bộ phận không nhỏ đó, có cả những cán bộ, đảng viên đương chức; thậm chí ở cả cấp Trung ương. Nếu xuê xoa, nể nang, tránh né, sợ bị mất lòng thì cuộc đấu tranh PCTN,LP không thể thành công.

Đã đến lúc, chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật để có những biện pháp kiên quyết trong PCTN,LP. Cán bộ, đảng viên cần thẳng thắn đấu tranh, tự phê bình và phê bình, người đứng đầu phải gương mẫu, bởi “Cán bộ đi trước, làng nước theo sau”. Phải tích cực PCTN,LP để Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; chế độ ngày càng vững bền. Có như thế thì chúng ta mới được nhân dân đồng tình, ủng hộ trong công tác PCTN,LP./. 

Tạ Hiển

Chia sẻ bài viết