Tiếng Việt | English

13/09/2021 - 10:02

10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012: Thay đổi tích cực về chất và lượng

Qua 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, hoạt động của HTX trên địa bàn tỉnh Long An đạt những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc nên các mô hình HTX chưa phát huy hết vai trò trong việc đem lại nhiều lợi ích cho thành viên.

Sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp rau, củ, quả Khánh Hậu sản xuất theo chuỗi bảo đảm an toàn và có truy xuất nguồn gốc rõ ràng (Ảnh tư liệu)

Sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp rau, củ, quả Khánh Hậu sản xuất theo chuỗi bảo đảm an toàn và có truy xuất nguồn gốc rõ ràng (Ảnh tư liệu)

Những kết quả đáng ghi nhận

Qua 10 năm triển khai Luật HTX năm 2012, kinh tế tập thể (KTTT) với nòng cốt là HTX trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến về chất lượng, hiệu quả. Với mục tiêu nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng, thúc đẩy KTTT, thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh thường xuyên thay đổi hình thức, lồng ghép nội dung tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm, mô hình tổ chức hoạt động HTX tiêu biểu,...

Cụ thể như tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm của HTX tại các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh, các chương trình hội nghị, tọa đàm, các lớp tập huấn, bồi dưỡng; treo băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của đất nước và Ngày HTX Quốc tế tại trụ sở cơ quan và các HTX thành viên.

Thông qua tuyên truyền, các cấp, các ngành, địa phương từ tỉnh đến cơ sở đã góp phần thống nhất, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền cơ sở, cán bộ, đảng viên và người dân về vị trí, vai trò của KTTT (nòng cốt là HTX) trong phát triển KT-XH và xây dựng nông thôn mới. Từ đó, thúc đẩy công tác chuyển đổi, củng cố, phát triển HTX theo Luật HTX năm 2012 và chất lượng hoạt động của các HTX đạt hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, công tác tư vấn, xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Liên minh HTX tỉnh giới thiệu và hỗ trợ 4 HTX tham gia “Xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa” theo Đề án của Liên minh HTX Việt Nam. Liên minh HTX tỉnh đã vận động, huy động các nguồn lực, cùng các địa phương và HTX củng cố hoạt động, phát triển sản xuất, kinh doanh mang lại những kết quả tích cực, qua đó giúp nhận diện rõ hơn thực tiễn xây dựng phát triển HTX kiểu mới.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh - Nguyễn Hoàng Huy cho biết: “Từ kinh nghiệm thực tế tích lũy được, Liên minh HTX tỉnh tư vấn, hỗ trợ nhân rộng các mô hình mới hoạt động hiệu quả, từng bước hoàn thiện, tập trung vào các sản phẩm chủ lực như cây thanh long, cây chanh, rau, củ, quả, sản phẩm chế biến, kinh doanh tổng hợp đa dịch vụ. Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 16 HTX điểm (năm 2018) và 4 HTX điển hình (năm 2019, 2020); 40 HTX được hỗ trợ giao đất, thuê đất; 29 HTX được tỉnh ưu tiên phân bổ vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, bao gồm trụ sở làm việc, sân phơi, nhà kho, công trình thủy lợi, giao thông nội đồng,...”.

Số lượng các HTX áp dụng khoa học, công nghệ mới, hiện đại vào sản xuất, kinh doanh ngày càng nhiều. Các HTX nông nghiệp hoạt động gắn với các sản phẩm chủ lực của vùng, thực hiện liên kết chuỗi. Hiện nhiều HTX liên kết với các siêu thị, doanh nghiệp lớn để mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh. Ngoài ra, trình độ cán bộ quản lý HTX cũng được nâng lên. Một số HTX có đội ngũ cán bộ tâm huyết, giàu kinh nghiệm, mạnh dạn áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Sản phẩm của nhiều hợp tác xã đã tiếp cận với các chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị

Sản phẩm của nhiều hợp tác xã đã tiếp cận với các chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị

Từng bước tháo gỡ khó khăn

Có được những kết quả đáng ghi nhận trên, không thể không kể đến vai trò tham mưu và triển khai, thực hiện của Liên minh HTX tỉnh. Tuy đã đạt những kết quả nhất định nhưng quá trình triển khai Luật HTX năm 2012 vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc khiến các mô hình HTX chưa phát huy hết tiềm năng. Quá trình chuyển đổi, đăng ký lại của HTX trên địa bàn tỉnh theo Luật HTX năm 2012 còn chậm so với quy định. Việc hỗ trợ về vốn, cấp đất xây dựng trụ sở theo quy định của Luật HTX năm 2012 khi các HTX chuyển đổi, nhất là các HTX nông nghiệp, thủy sản chưa thực hiện được. Do đó, Liên minh HTX tỉnh nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để từng bước tháo gỡ khó khăn.

Theo Liên minh HTX tỉnh, một vấn đề tồn tại cho đến nay là việc thực hiện theo Quyết định 2261/QĐ-TTg, ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn. Đây cũng là nguyên nhân khiến HTX trên địa bàn chưa thể phát triển được như mong muốn. Để HTX nói riêng, KTTT trên địa bàn tỉnh nói chung phát triển, ngoài việc thực hiện các chính sách theo đúng quy định của Luật HTX năm 2012, cần triển khai việc hỗ trợ HTX phát triển đúng với Quyết định 2261/QĐ-TTg, ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ... Có như vậy, KTTT trên địa bàn tỉnh mới phát triển và phát huy đúng vai trò trong công cuộc đổi mới.

Xác định củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, khắc phục những yếu kém của KTTT sẽ góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh, việc tập trung khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật HTX năm 2012 được tỉnh chú trọng thực hiện.

“Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phối hợp các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn Luật HTX năm 2012, các văn bản liên quan và các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển KTTT của Nhà nước; rà soát tình hình hoạt động của các HTX, hướng dẫn tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012, bảo đảm các HTX sau chuyển đổi hoạt động đúng bản chất, nguyên tắc và sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện xây dựng thành các HTX điển hình tiên tiến để nhân rộng. Đồng thời, tạo điều kiện cho các HTX tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công, khuyến nông, tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh, các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực;...” - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh - Nguyễn Hoàng Huy cho biết thêm

Những kết quả qua 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 là dấu hiệu đáng mừng, cho thấy HTX đang phục hồi và phát triển đúng hướng. Đây là minh chứng cho việc ban hành Luật HTX năm 2012 thay thế Luật HTX năm 2003 và những chỉ đạo của Bộ Chính trị trong Kết luận 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 là hoàn toàn đúng đắn. Khu vực KTTT có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, góp phần tích cực trong phát triển KT-XH của tỉnh./.

Bên cạnh những thay đổi về “chất”, thì những kết quả về “lượng” cũng được thể hiện rất rõ từ khi Luật HTX năm 2012 được triển khai. Cụ thể:

Sau khi tổ chức lại, chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, toàn tỉnh hiện có 269 HTX (trong đó 250 HTX và 19 quỹ tín dụng nhân dân), tăng so với thời điểm 01/7/2013 là 164 HTX và 3 liên hiệp HTX. Dự kiến đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh có 271 HTX (trong đó có 252 HTX và 19 quỹ tín dụng nhân dân) và 4 liên hiệp HTX. Số lượng HTX, quỹ tín dụng nhân dân ngưng hoạt động là 30 (29 HTX ngưng hoạt động, 1 quỹ tín dụng nhân dân kiểm soát đặc biệt).

Dự kiến đến ngày 31/12/2021, doanh thu bình quân của HTX là 1.232 triệu đồng, tăng 132 triệu đồng so với thời điểm 01/7/2013; doanh thu bình quân của Liên hiệp HTX là 2.390 triệu đồng, tăng 1.575 triệu đồng; lợi nhuận bình quân của HTX là 98 triệu đồng, tăng 53 triệu đồng; lợi nhuận bình quân của Liên hiệp HTX là 10 triệu đồng, giảm 340 triệu đồng.

Doanh thu và thu nhập của người lao động trong HTX được cải thiện, qua đó, tác động tích cực đến kinh tế hộ thành viên, góp phần thực hiện giảm nghèo, ổn định an ninh, chính trị tại cộng đồng. Hoạt động khu vực KTTT ngày càng lành mạnh hơn, xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả../.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết