Tiếng Việt | English

16/06/2024 - 15:07

6 tháng đầu năm 2024, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp tăng hơn 5,4 tỉ đồng  

Thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Long An, 6 tháng đầu năm 2024, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) các cấp tăng hơn 5,4 tỉ đồng, nâng lũy kế nguồn vốn Hội các cấp đến nay lên gần 82,7 tỉ đồng.


Hội Nông dân tỉnh khảo sát tại Hợp tác xã Rau an toàn Phước Hiệp (xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc)

Hiện nay, 15/15 Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố phát triển được nguồn vốn Quỹ HTND và có nguồn vận động Quỹ đạt trên 1 tỉ đồng. 6 tháng qua, các cấp Hội cho vay gần 53 dự án, hơn 331 hộ vay, với tổng số tiền hơn 12 tỉ đồng; trong đó nguồn vốn Trung ương phân bổ đã giải ngân 2 dự án, nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác đã giải ngân 7 dự án, còn là nguồn vốn cấp huyện quản lý.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, Quỹ HTND các cấp thu hồi 52 dự án với số tiền hơn 13,8 tỉ đồng của 370 hộ vay. Trong đó, nguồn vốn Trung ương thu hồi 5 dự án, 62 hộ vay, số tiền 2,7 tỉ đồng; nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác là 17 dự án, 197 hộ vay, số tiền gần 8,1 tỉ đồng; nguồn vốn cấp huyện quản lý là 30 dự án, 111 hộ vay, số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Trần Quốc Quân, nhằm nâng cao hiệu quả các dự án vay vốn Quỹ HTND, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung đầu tư các mô hình kinh tế theo thế mạnh từng vùng, từng địa phương, nhờ đó mà phát triển được nhiều mô hình kinh tế liên kết trong sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Cụ thể như, các mô hình trồng lúa ứng dụng công nghệ cao tại các huyện Vĩnh Hưng, Tân Hưng, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Tân Thạnh; các mô hình trồng rau theo hướng ứng dụng công nghệ cao tại huyện Cần Đước, Cần Giuộc và TP.Tân An; dự án nuôi bò sinh sản tại huyện Đức Hòa, Đức Huệ;…

Nhìn chung, nguồn vốn Quỹ HTND được sử dụng đúng mục đích và đạt hiệu quả, giúp đỡ cho hội viên nông dân có điều kiện đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện lao động, đất đai của từng vùng, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa đa dạng có giá trị, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và góp phần ổn định chính trị-xã hội ở nông thôn./.

Minh Tuệ

Chia sẻ bài viết