Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

7 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú

Vừa qua, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất tỉnh Long An đã họp xét, đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và Hội đồng cấp Nhà nước xét, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ nhất - năm 2015 cho 7 cá nhân đủ tiêu chuẩn, thành tích theo quy định.

Đây là những cá nhân có tài năng nghề nghiệp xuất sắc, có cống hiến tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương.

Theo đó, 7 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú gồm: Võ Văn Chuẩn (nghệ danh Tư Bền), Đặng Quất Vân (nghệ nhân Bảy Vân), Lê Thị Kim Hồng (nghệ nhân Ánh Hồng), Nguyễn Văn Mến (Năm Mến), Phạm Hữu Dự (Đoàn Dự), Trần Thị Cúc (Hồng Cúc), Nguyễn Thị Thanh (Kim Thanh).

Đây là việc làm không những vinh danh những cá nhân đã đóng góp trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể mà còn góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị ấy.

 THÙY HƯƠNG-PHAN THA

Chia sẻ bài viết