Tiếng Việt | English

01/02/2023 - 18:24

Bản tin phát thanh ngày 01/02/2023

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út trao Huy hiệu Đảng tại TP.Tân An. Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023. Họp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo mừng Đảng mừng Xuân Quý Mão 2023. Sẽ không điều hành giá xăng dầu vào chiều nay 1/2. Hội nghị Ukraine - EU tập trung bàn về tiến trình gia nhập khối.

0:00 0:00

1. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út trao Huy hiệu Đảng tại TP.Tân An;

2. Phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023;

3. Họp mặt trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023;

4. Sẽ không điều hành giá xăng, dầu vào chiều nay 01/02;

5. Hội nghị Ukraine-EU tập trung bàn về tiến trình gia nhập khối./.

Chia sẻ bài viết