Tiếng Việt | English

04/02/2023 - 19:48

Bản tin phát thanh ngày 04/02/2023

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Long An, Hát bội và tặng chữ miễn phí tại Lễ hội Làm Chay 2023, Sẵn sàng tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới, Va chạm với xe bồn chở bê tông, 1 người phụ nữ tử vong, Ba Lan sẽ giảm hơn một nửa lượng dầu nhập khẩu từ Nga.

0:00 0:00

1. Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Long An;

2. Hát bội và tặng chữ miễn phí tại Lễ hội Làm Chay 2023;

3. Sẵn sàng tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới;

4. Va chạm với xe bồn chở bê tông, 1 người phụ nữ tử vong;

5. Ba Lan sẽ giảm hơn một nửa lượng dầu nhập khẩu từ Nga./.

Chia sẻ bài viết