Tiếng Việt | English

03/02/2023 - 17:33

Bản tin phát thanh ngày 03/02/2023

Vững mãi niềm tin với Đảng!; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được khảo sát các công trình giao thông trọng điểm; Tăng cường lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Dân tộc – Tôn giáo; Đức Hòa: Viếng Di tích địa điểm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn; Phần Lan và Thụy Điển cam kết gia nhập NATO cùng thời điểm./.

0:00 0:00

1. Vững mãi niềm tin với Đảng!

2. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được khảo sát các công trình giao thông trọng điểm;

3. Tăng cường lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác Dân tộc – Tôn giáo;

4. Đức Hòa: Viếng Di tích địa điểm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Chợ Lớn;

5. Phần Lan và Thụy Điển cam kết gia nhập NATO cùng thời điểm./.

Chia sẻ bài viết