Tiếng Việt | English

05/02/2023 - 18:12

Bản tin phát thanh ngày 05/02/2023

Khai mạc Lễ hội Làm Chay năm 2023; Đông đảo đoàn viên, thanh niên tình nguyện hiến máu; Bộ Tài chính đề nghị giao thống nhất quản lý xăng dầu về Bộ Công Thương; Liên minh châu Âu bắt đầu cấm nhập khẩu nhiên liệu tinh chế của Nga.

0:00 0:00

1. Khai mạc Lễ hội Làm Chay năm 2023;

2. Đông đảo đoàn viên, thanh niên tình nguyện hiến máu;

3. Bộ Tài chính đề nghị giao thống nhất quản lý xăng dầu về Bộ Công Thương;

4. Liên minh châu Âu bắt đầu cấm nhập khẩu nhiên liệu tinh chế của Nga./.

Chia sẻ bài viết