Tiếng Việt | English

06/02/2023 - 20:25

Bản tin phát thanh ngày 06/02/2023

Tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa tiếp và chào xã giao đoàn công tác của Công ty TNHH S’tem; Lễ hội Làm Chay - Nét đẹp truyền thống và hiện đại; Chính thức tăng khung giá bán lẻ điện; Trung Quốc trao công hàm phản đối Mỹ bắn hạ khinh khí cầu./.

0:00 0:00

1. Tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa tiếp và chào xã giao đoàn công tác của Công ty TNHH S’tem;

4. Lễ hội Làm Chay - Nét đẹp truyền thống và hiện đại;

5. Chính thức tăng khung giá bán lẻ điện;

6. Trung Quốc trao công hàm phản đối Mỹ bắn hạ khinh khí cầu./.

Chia sẻ bài viết