Tiếng Việt | English

14/08/2022 - 17:35

Bản tin phát thanh ngày 14/8/2022

Long An phấn đấu giảm 15% tổng số hộ nghèo trong năm 2022; Long An có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thị xã Kiến Tường;...

0:00 0:00

1. Long An phấn đấu giảm 15% tổng số hộ nghèo trong năm 2022;

2. Long An có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao;

3. Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Nguyễn Minh Lâm dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thị xã Kiến Tường;

4. Đức Hòa họp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam;

5. Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An mang Truyền tích Nàng Thơm dự Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm;

6. Mỹ có số ca mắc đậu mùa khỉ cao nhất thế giới./.

Chia sẻ bài viết