Tiếng Việt | English

15/03/2023 - 15:30

Tập trung cho công tác tổ chức Đại hội Công đoàn  

Ngày 15/3, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Nguyễn Văn Quí chủ trì.

Đại biểu tham gia phát biểu tại hội nghị

Năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; đồng thời, tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Với chủ đề hoạt động “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Nguyễn Văn Quí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Theo đó, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Nguyễn Văn Quí nhấn mạnh, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tập trung hướng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cơ sở về công tác tổ chức đại hội; các cấp Công đoàn tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngoài ra, ông đề nghị các cấp Công đoàn triển khai, hướng dẫn thực hiện Chủ đề hoạt động năm 2023 “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở” và tập trung triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, thang điểm thi đua năm 2023./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết