Tiếng Việt | English

22/03/2023 - 18:25

Thủ tướng đối thoại với thanh niên về nguồn nhân lực trẻ; Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển điện năng lượng mặt trời; Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Du lịch Việt Nam hút khách Campuchia; Hướng đến loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030; Liên hợp quốc kêu gọi xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc.

0:00 0:00
Chia sẻ bài viết