Tiếng Việt | English

22/03/2023 - 14:34

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng  

Sáng 22/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho lực lượng Ban Chỉ đạo 35 các cấp trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Huỳnh Văn Thanh và gần 300 đại biểu của Ban Chỉ đạo 35 các cấp.

Gần 300 đại biểu Ban Chỉ đạo 35 các cấp dự tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe Thượng úy Nguyễn Trọng Phương – Đội tác chiến thông tin Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 2, Bộ Tư lệnh 86, chia sẻ thông tin, một số kinh nghiệm và biện pháp đấu tranh trên không gian mạng; kỹ năng bảo vệ tài khoản mạng xã hội, phát triển kênh truyền thông, các kỹ thuật bóc, gỡ thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Các đại biểu được trang bị kỹ năng, nghiệp vụ đấu tranh trên không gian mạng

Theo Ban Tổ chức, hội nghị tập huấn sẽ góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng tham mưu, giúp việc và lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, từng bước xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng.

Đồng thời, giúp các thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp đổi mới đồng bộ những nội dung, phương thức công tác, nâng cao tinh thần chủ động, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thực tiễn./.

Kiên Định – Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết