Tiếng Việt | English

23/11/2022 - 18:04

Bản tin phát thanh ngày 23/11/2022

Cụm thi đua Tây Nam bộ tổng kết công tác thi đua năm 2022; Tuyên truyền thông tin đối ngoại, quản lý biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2022;Tội phạm về trật tự xã hội vẫn diễn biến phức tạp; Xử lý gần 60.000 trường hợp vi phạm chỉ sau 1 tuần thực hiện cao điểm; Liên minh châu Âu đề xuất áp giá trần khí đốt ở mức 275 euro.

0:00 0:00

1. Cụm thi đua Tây Nam bộ tổng kết công tác thi đua năm 2022;

2. Tuyên truyền thông tin đối ngoại, quản lý biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2022;

3. Tội phạm về trật tự xã hội vẫn diễn biến phức tạp;

4. Xử lý gần 60.000 trường hợp vi phạm chỉ sau 1 tuần thực hiện cao điểm;

5. Liên minh châu Âu đề xuất áp giá trần khí đốt ở mức 275 euro./.

Chia sẻ bài viết