Tiếng Việt | English

30/11/2023 - 19:30

Bản tin phát thanh ngày 30/11/2023

Khai mạc Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Lần đầu tiên HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; Chủ động, kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế về trật tự, an toàn giao thông; Hơn 30 doanh nghiệp khảo sát du lịch nông nghiệp tại Long An; Tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp; Tuần hành trên khắp Nam Phi kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn tại Dải Gaza.

0:00 0:00
Chia sẻ bài viết