Tiếng Việt | English

30/11/2023 - 17:50

Lần đầu tiên HĐND tỉnh lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu  

Chiều 30/11, trong ngày làm việc thứ nhất, HĐND tỉnh Long An thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo quy định. Đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất HĐND tỉnh khóa X thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 96/2023/QH15, ngày 23/6/2023 của Quốc hội khóa XV về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, trong thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh tích cực triển khai, thực hiện đầy đủ các nội dung công việc, trình tự, thủ tục theo đúng tinh thần Nghị quyết số 96/2023/QH15.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được phát biểu quán triệt trước khi thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Để chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp cận, nghiên cứu từ sớm nội dung báo cáo về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người được lấy phiếu tín nhiệm do Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, gửi đến.

Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh gửi báo cáo liên quan người được lấy phiếu tín nhiệm đến Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh để lấy ý kiến theo đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Trong đó, khối HĐND là 5 người, khối UBND và sở, ngành tỉnh là 18 người. Có 7 trường hợp không lấy phiếu tín nhiệm gồm Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Nguyễn Anh Việt, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Tuấn Thanh, nguyên Giám đốc Sở Công Thương do vừa được HĐND tỉnh khóa X miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ 12 nên không thuộc trường hợp lấy phiếu tín nhiệm.

Các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm

Ngoài ra, 5 trường hợp Ủy viên UBND tỉnh không lấy phiếu tín nhiệm gồm Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Huỳnh Văn Sơn; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Nguyễn Tấn Linh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Nguyễn Thành Thanh; Giám đốc Sở Công Thương - Huỳnh Văn Quang Hùng và Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Võ Thành Trí do được HĐND tỉnh bầu trong năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được khẳng định, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ.

Dự kiến, chiều 01/12, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa X bầu./.

Kiên Định – Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết