Tiếng Việt | English

Doanh thu kinh doanh bất động sản ở TP.HCM tăng, đạt gần 5 tỉ USD

Doanh thu lĩnh vực kinh doanh bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2024 của TP.HCM ước đạt 123.887 tỉ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái.