Tiếng Việt | English

08/08/2022 - 19:30

Bến Lức: Tỷ lệ lấp đầy khu, cụm công nghiệp đạt 81,2%

Toàn huyện Bến Lức có 11 khu, cụm công nghiệp đang hoạt động với gần 2.520 doanh nghiệp trong và ngoài nước

Toàn huyện Bến Lức có 11 khu, cụm công nghiệp (K,CCN) với hơn 2.400 doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước, tổng nguồn vốn hoạt động 28.823 tỉ đồng và 117 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn trên 1,32 tỉ USD. Hạ tầng các K,CCN được đầu tư, nâng cấp, mở rộng kịp thời phục vụ nhu cầu của các nhà đầu tư. Đến nay, tỷ lệ lấp đầy K,CCN trong huyện đạt 81,2%, tăng 3,2% so cùng kỳ, trong đó KCN lấp đầy đạt 96,4%, tăng 3,72% so cùng kỳ. Ngoài ra, trên địa bàn huyện vừa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư 2 KCN: Tandoland (250ha) và Prodezi (400ha)

Tỷ lệ lấp đầy khu, cụm công nghiệp trong huyện Bến Lức đạt 81,2%, tăng 3,2% so cùng kỳ

Để tiếp tục nâng cao tỷ lệ lấp đầy các K,CCN của địa phương trong thời gian tới, các ngành chuyên môn huyện tập trung phối hợp các sở, ngành, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tìm ra các giải pháp hữu hiệu, khắc phục các nguyên nhân thu hút đầu tư chậm như công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, để thu hút doanh nghiệp thứ cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính;...

Đồng thời, bám sát thực hiện chính sách ưu tiên các ngành công nghiệp sạch, tạo sự phát triển bền vững và môi trường sống thân thiện, hướng đến xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ các ngành công nghiệp của tỉnh. Trong đó, quan tâm đến việc phát triển K,CCN theo hình thức KCN - đô thị - dịch vụ hiện đại./.

Kim Phượng - Thái Tần

Chia sẻ bài viết