Tiếng Việt | English

13/06/2024 - 11:11

Bí thư Huyện ủy Tân Trụ: Tập trung hơn nữa trong thu ngân sách Nhà nước

Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Võ Trần Tuấn Thanh đề nghị, UBND huyện, các phòng, ban, địa phương, đơn vị liên quan cần tập trung hơn nữa, đẩy mạnh thu ngân nhà nước (NSNN), phấn đấu theo kế hoạch đề ra tại Hội nghị đôn đốc thu NSNN năm 2024 trên địa bàn do UBND huyện tổ chức.

Theo UBND huyện Tân Trụ, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các ban, ngành, UBND xã, thị trấn; nhất là Ban Chỉ đạo thu ngân sách được thành lập kịp thời đã tạo thuận lợi cho việc thực hiện công tác thu NSNN năm 2024.

Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Võ Trần Tuấn Thanh đề nghị tập trung hơn nữa trong thu ngân sách nhà nước

Theo báo cáo của Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Trụ, tổng thu ngân sách của huyện đến ngày 31/5/2024 là hơn 97,2 tỉ đồng, đạt hơn 54% dự toán đầu năm; trong đó, thu cân đối sau khi loại trừ tiền sử dụng đất là gần 35,5 tỉ đồng;… Dự kiến tổng thu đến ngày 30/6/2024 là 127,176/178,450 tỉ đồng, đạt 70,7% dự toán.

Tại cuộc họp, thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các xã, thị trấn phát biểu làm rõ hơn về những khó khăn trong công tác thu ngân sách; đồng thời, đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn nhằm đạt được dự toán thu NSNN được giao.

Bí thư Huyện ủy Tân Trụ - Võ Trần Tuấn Thanh đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm. Ông đề nghị, để hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2024, các ngành huyện cần phối hợp nắm sát tình hình thu, nguồn thu, phân tích dự báo thu để làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy, UBND trong chỉ đạo, điều hành công tác thu; xây dựng kế hoạch thu ngân sách từng tháng, từng quí cụ thể để kịp thời tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu NSNN; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo thu nộp ngân sách huyện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ thu NSNN để có chỉ đạo và kịp thời tháo gỡ.

Bên cạnh đó, tập trung các khoản nợ hộ khoán, nợ nghĩa vụ tài chính, thuế sử dụng đất,…; các xã, thị trấn tập trung thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo lập bộ; tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại điện tử;…/.

Châu Sơn

Chia sẻ bài viết