Tiếng Việt | English

15/10/2015 - 11:19

Biển và anh

Biển thương lắm tình em mòn mỏi/
Theo tháng ngày mong đợi xa xôi/
Thuyền anh đi ngày ấy dần trôi/
Con sóng cũng buồn thôi nỗi nhớ...

Biển thương lắm tình em mòn mỏi
Theo tháng ngày mong đợi xa xôi
Thuyền anh đi ngày ấy dần trôi
Con sóng cũng buồn thôi nỗi nhớ

Biển chơi vơi sầu theo tình lỡ
Bởi thương em bỏ dở thuyền mơ
Nhớ anh biển chạnh lòng than thở 
Vỗ về em thao thức đợi chờ

Anh có để vần thơ sầu lắng 
Xót tình em biển vắng rã rời
Nỗi niềm trao theo thủy triều vơi 
Thương nhớ ai ngày mong đêm đợi.

Chỉ có biển hiểu lòng chìm nổi
Đón chờ anh những buổi chiều trôi 
Đếm cô đơn thương nhớ bồi hồi
Anh có nhớ tình em ngày vội,

Em như biển một đời yêu lắm
Dẫu cuộc tình thắm đẫm lệ rơi
Bởi tình yêu nay đã trao rồi
Đời biển lặng hãy thôi nổi sóng…

Đường Hải

 

 

Chia sẻ bài viết