Tiếng Việt | English

04/05/2022 - 08:34

Cần Đước dừng tiếp nhận đăng ký trực tiếp đối với một số hồ sơ hành chính

Từ ngày 01/5/2022, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Cần Đước (tỉnh Long An) tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tiếp, chuyển sang hình thức đăng ký, giải quyết hồ sơ trực tuyến cho nhiều loại hồ sơ hành chính của các tổ chức và cá nhân.

Nhiều loại hồ sơ hành chính trên địa bàn huyện Cần Đước được thực hiện qua hình thức trực tuyến 

Ngoài việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ trực tuyến qua Trung tâm hành chính công huyện đã thực hiện trước đó, từ đầu tháng 5/2022, Phòng Nội vụ huyện thực hiện việc giải quyết hồ sơ thi đua, đăng ký tổ chức hoạt động lễ hội của cá nhân, đơn vị bằng hình thức trực tuyến. Cũng từ ngày 01/5/2022, Công an huyện Cần Đước thực hiện việc đăng ký tạm trú, tạm vắng tại các cơ sở kinh doanh, nhà nghỉ, bệnh viện bằng hình thức trực tuyến.

Để thực hiện tốt quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ bằng hình thức trực tuyến, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đầu tư trang thiết bị, tổ chức tập huấn, bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ, đồng thời thông tin rộng rãi các loại hồ sơ, thủ tục, quy trình tiếp nhận hồ sơ, tổ chức công bố rộng rãi trên hệ thống đài - trạm truyền thanh, trang thông tin điện tử huyện,... qua những ngày đầu thực hiện cho thấy sự tiện lợi trong giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết