Tiếng Việt | English

03/12/2018 - 14:11

Cần Đước: Khởi sắc từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Cần Đước, tỉnh Long An từng bước thay đổi, quê hương được khoác lên mình màu áo mới.

Quê hương đổi mới

Đến nay, những xã được công nhận đạt chuẩn NTM của huyện có sự thay đổi vượt bậc, kinh tế phát triển, môi trường xanh, sạch, đẹp, đường làng, ngõ xóm thông thoáng,... Tất cả các tuyến đường giao thông nông thôn được trải đal, lắp đặt hệ thống chiếu sáng vào ban đêm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Diện mạo nông thôn Cần Đước thay đổi từ chương trình xây dựng nông thôn mới

Chính quyền và người dân địa phương tiếp tục giữ vững, nâng chất các tiêu chí, tập trung phát triển KT-XH. Các hội, đoàn thể không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức của hội viên và người dân về việc cải tạo cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Ông Trần Thanh Hoàng - người dân xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, chia sẻ: “Từ khi thực hiện XDNTM, địa phương có nhiều khởi sắc, cuộc sống người dân sung túc hơn, ai ai cũng phấn khởi và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sản xuất, kinh doanh giỏi,... cùng với địa phương nâng chất các tiêu chí, hướng đến xây dựng xã NTM nâng cao”. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Tuy - Nguyễn Thế Hùng cho biết: “Chúng tôi xác định XDNTM là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và người dân nắm rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân đóng góp, dân hưởng thụ”. Từ đó, người dân tích cực tham gia cùng địa phương XDNTM.

Tiếp tục phấn đấu

Không chỉ những xã đạt chuẩn NTM mà các xã đang trong quá trình XDNTM cũng có sự thay đổi rõ nét. Ông Lê Hồng Ân, ngụ ấp 3 Xóm Trễ, xã Phước Đông, cho biết: “Từ khi điạ phương phát động chương trình XDNTM, đời sống người dân ngày càng nâng lên. Chúng tôi được chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Bây giờ, diện mạo địa phương thay đổi tích cực, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư,... Gia đình đóng góp chi phí, hiến đất làm đường giao thông, vận động mọi người cùng tham gia, riêng việc nâng cấp đường giao thông, tôi vận động được 350 triệu đồng để thực hiện”.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phước Đông - Huỳnh Văn Bánh, diện mạo xã thay đổi rõ nét sau 3 năm phát động XDNTM. Thuận lợi của xã là được cấp trên quan tâm, người dân đồng lòng, ủng hộ. Năm 2018, xã đạt 19/19 tiêu chí NTM,... Để hoàn thành tiêu chí, ngoài nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, bảo đảm nguồn vốn đối ứng, xã thành lập các tổ vận động, thu nộp, quản lý chặt chẽ nguồn kinh phí và vận động người dân đóng góp. Địa phương tiếp tục cố gắng để hoàn thành tất cả tiêu chí trong năm 2018 theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Huỳnh Văn Quang Hùng cho rằng: “Cần Đước hôm nay có những bước khởi sắc vượt bậc là nhờ sự quyết tâm, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân. Trong quá trình điều hành, lãnh đạo các cấp tăng cường thực hiện tốt quy chế dân chủ, bám sát các chương trình, nghị quyết của Đảng bộ huyện, thực hiện tốt phương châm phát huy nội lực, huy động tốt các nguồn lực, thu hút sự hưởng ứng, đồng lòng của người dân, tạo niềm tin để người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng”.

Chủ tịch UBND huyện Cần Đước Huỳnh Văn Quang Hùng (bên trái) khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ cao trồng rau màu

Theo kế hoạch, năm 2018, huyện huy động trên 117 tỉ đồng XDNTM, trong đó, nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp của chương trình từ ngân sách tỉnh và Trung ương trên 16,6 tỉ đồng, vốn lồng nghép từ ngân sách tỉnh và huyện trên 95 tỉ đồng, huy động từ nhân dân trên 5 tỉ đồng, thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, hạ tầng giao thông nông thôn, xây dựng cảnh quan môi trường, thực hiện các chính sách an sinh xã hội,... góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết về Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM.

Đến nay, huyện có 7 xã đạt chuẩn xã NTM gồm: Mỹ Lệ, Tân Lân, Phước Vân, Long Trạch, Tân Chánh, Phước Tuy và Tân Ân. Năm 2018, Huyện ủy Cần Đước ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng huyện NTM, UBND huyện triển khai kế hoạch thực hiện giai đoạn 2018-2020, xác định mục tiêu chung là tập trung nâng chất các xã đạt chuẩn, tiếp tục đầu tư các tiêu chí chưa đạt từ vốn ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện và huy động các nguồn lực khác. Riêng đối với xã Phước Đông và Long Cang, huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đầu tư kinh phí hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, quyết tâm đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2018. Đến năm 2020, huyện phấn đấu có thêm 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (nâng tổng số xã đạt chuẩn trong toàn huyện là 12/16 xã, trong đó có 1 xã NTM nâng cao), các xã còn lại đạt 18/19 TC.

“Phát huy những thành tích đã đạt trong XDNTM, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Cần Đước luôn đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí XDNTM theo lộ trình đề ra” - Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Huỳnh Văn Quang Hùng nhấn mạnh./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết