Tiếng Việt | English

10/08/2022 - 18:25

Cần Đước nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Sau nhiều năm nỗ lực, đến nay, huyện Cần Đước có 16/16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Hiện cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện tập trung huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện NTM.

Việc đầu tư xây dựng cầu giao thông nông thôn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong đi lại và giao thương

Huy động mọi nguồn lực

Là một trong những huyện kinh tế trọng điểm của tỉnh, thời gian qua, Cần Đước có nhiều bước phát triển vượt bậc. Bên cạnh các giải pháp phát triển KT-XH, huyện luôn quan tâm, huy động mọi nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất và tinh thần cho người dân. Khi bắt tay vào xây dựng NTM, huyện xác định đây là chương trình lớn mang tính tổng thể, đòi hỏi có sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân. Vì vậy, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Thường vụ Huyện ủy luôn linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành phù hợp với sự phát triển của địa phương. Những chương trình, kế hoạch gắn với từng tiêu chí xây dựng huyện NTM đều có lộ trình cụ thể.

Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Văn Đát cho biết: “Trong quá trình lãnh đạo, điều hành, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn có sự thống nhất cao. Việc triển khai, thực hiện từng nội dung gắn với các tiêu chí xây dựng huyện NTM được cụ thể hóa và đi vào thực hiện gắn với phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Mỗi ngành, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đều có những nhiệm vụ riêng, tiêu chí thi đua riêng để thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của năm”.

UBND huyện luôn có sự sâu sát đối với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Huyện tổ chức ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm để mỗi ngành, lãnh đạo các xã, thị trấn có trách nhiệm cao trong quá trình lãnh đạo thực thi nhiệm vụ; huy động mọi nguồn lực đầu tư nâng chất các xã đạt chuẩn NTM.

Phát huy vai trò làm chủ của người dân

Một điều dễ nhận thấy ở Cần Đước là việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” nhằm phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM, thúc đẩy phong trào “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Từ đó, các chủ trương, chính sách đều được người dân đồng tình, ủng hộ. Nhiều người dân sẵn sàng hiến đất, đóng góp vật tư, ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, công trình phúc lợi phục vụ lợi ích lâu dài. Được biết, trung bình kinh phí đầu tư xây dựng NTM ở mỗi xã trên 100 tỉ đồng, trong đó, ngoài ngân sách nhà nước, người dân đóng góp gần 20%.

Bên cạnh việc đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, huyện xác định đúng trọng tâm, trọng điểm tình hình thực tế của địa phương, chọn những tiêu chí dễ, liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân thì làm trước, tiêu chí khó làm sau. Mặc dù xây dựng NTM trong điều kiện khó khăn, xuất phát điểm thấp nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm cao, đến nay xã Long Hựu Tây đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Đây cũng là xã cuối cùng của huyện “về đích” NTM. Bà Nguyễn Thị Bình (xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước) chia sẻ: “Từ khi xây dựng NTM, đường sá được nâng cấp, mở rộng; trường học, nhà văn hóa,... được đầu tư xây dựng khang trang nên người dân chúng tôi rất phấn khởi và ra sức thi đua lao động, sản xuất, chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan sạch, đẹp. Chúng tôi mong rằng các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, có những giải pháp để nâng cao đời sống của người dân nông thôn”.

Sau nhiều năm nỗ lực, phấn đấu, hiện toàn huyện có 16/16 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, gồm: Mỹ Lệ, Tân Lân, Phước Vân, Long Trạch, Tân Chánh, Phước Tuy, Tân Ân, Phước Đông, Long Cang, Long Định, Long Sơn, Long Hòa, Tân Trạch, Long Hựu Đông, Long Khê và Long Hựu Tây. Huyện có 3 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao: Tân Lân, Tân Ân và Long Cang.

Theo lộ trình trong năm 2022, có 2 xã: Phước Đông và Long Sơn hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao. Tháng 7 vừa qua, qua kiểm tra hồ sơ và đi thực tế, Đoàn thẩm định cấp tỉnh thống nhất xã Phước Đông và Long Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận.

Phát huy những kết quả đã đạt, huyện đang tập trung huy động mọi nguồn lực để duy trì, nâng chất các tiêu chí xây dựng xã NTM và hoàn thành các tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 320/QĐ-TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy còn khó khăn nhưng mục tiêu của huyện trong xây dựng NTM là phải đi vào thực chất và bền vững. Vì vậy, để đạt được mục tiêu này, rất cần sự chung sức, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân trong huyện./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết