Tiếng Việt | English

03/06/2022 - 11:07

Cần Đước: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về sử dụng đất đai, xây dựng  

Sáng 03/6, Huyện ủy Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/HU, ngày 25/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về sử dụng đất, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện. Bí thư Huyện ủy Cần Đước – Nguyễn Văn Đát, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy – Nguyễn Văn Định, Chủ tịch UBND huyện – Huỳnh Văn Quang Hùng chủ trì hội nghị.

Bí thư Huyện ủy Cần Đước – Nguyễn Văn Đát yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định công tác quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị thường xuyên

Qua 3 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 34-CT/HU, huyện Cần Đước đạt được những kết quả tích cực. Huyện kịp thời triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của pháp luật về xây dựng. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai có những chuyển biến rõ nét, tình hình vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn các xã, thị trấn được kịp thời phát hiện, xử lý.

Các địa phương từng bước kiểm tra, quản lý được quỹ đất công để có kế hoạch khai thác hiệu quả. Công tác trích lục, trích đo bản đồ địa chính của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện và các đơn vị có chức năng đo đạc bản đồ trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân; đến nay, tiếp nhận 20.732 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 17.646 hồ sơ.

Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và yêu cầu các địa phương có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trước mắt và lâu dài, nhất là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc hình thành khu dân cư tự phát, xây dựng nhà xưởng, nhà kho, kể cả nhà ở của hộ gia đình và lấn chiếm đất công vi phạm các quy định của Nhà nước trên lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Từ đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền các vụ việc.

Tuy nhiên, việc thực thi pháp luật đối với các trường hợp vi phạm chưa đủ sức răn đe; hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực đất đai còn hạn chế, nhất là công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý đất đai có lúc, có việc còn chậm và bị động; công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất chưa hiệu quả; tình trạng chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, không đúng quy hoạch còn diễn ra khá nhiều;...

Tặng giấy khen của UBND huyện Cần Đước cho 4 tập thể có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị số 34-CT/HU

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Cần Đước – Nguyễn Văn Đát yêu cầu: “Các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định công tác quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ, liên tục để tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá; tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc quản lý, sử dụng đất theo quy định pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; kịp thời phát hiện các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, có biện pháp ngăn chặn hiệu quả và kiên quyết xử lý dứt điểm các vi phạm;…”.

Dịp này, UBND huyện Cần Đước tặng giấy khen cho 4 tập thể và 13 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị số 34-CT/HU./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết