Tiếng Việt | English

21/09/2022 - 16:50

Đảng ủy BĐBP tỉnh Long An tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới  

Ngày 21/9, Đảng ủy BĐBP tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Đại tá Đoàn Văn An - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại tá Đoàn Văn An, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức quán triệt, học tập trong các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên trong đơn vị; đồng thời, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của Đảng bộ, đơn vị.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm cho các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân ở khu vực biên giới đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Các đại biểu dự hội nghị

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng tích cực tham mưu địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở khu vực biên giới; tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới ở các xã biên giới; củng cố, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. Tăng cường quan hệ hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia; tổ chức hội đàm, trao đổi tình hình, phối hợp tuần tra song phương quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm; củng cố và giữ vững mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với 2 tỉnh Prey Veng và Svay Rieng, Vương quốc Campuchia, tạo điều kiện thuận lợi trong bảo vệ biên giới và từng bước mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thời gian tới, Đảng bộ BĐBP tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ”Mẫu mực, tiêu biểu”, tiếp tục tham mưu có hiệu quả việc củng cố, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Đoàn Văn An - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh trao khen thưởng cho 1 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Dịp này, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã trao khen thưởng cho 1 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"./.

Minh Luận - Đinh Quân

Chia sẻ bài viết