Tiếng Việt | English

11/06/2015 - 16:10

Cần Giuộc: Cấp trên 2.900 nền tái định cư cho người dân bị thu hồi đất

Thực hiện chính sách tái định cư (TĐC) cho người dân bị thu hồi đất là điều kiện quyết định trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở các dự án đầu tư. Nhằm góp phần ổn định cuộc sống của người dân, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho người bị thu hồi đất. Đồng thời, phối hợp các sở, ngành tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các khu TĐC, nhằm kịp thời bố trí nền, ổn định chỗ ở và cuộc sống của người dân để triển khai thực hiện các dự án được thuận lợi.

Bên cạnh đó, huyện còn chú trọng thực hiện tốt công tác hỗ trợ TĐC bằng tiền cho người bị thu hồi đất đúng quy định. Tính đến nay, toàn huyện có 11 dự án dân cư kết hợp TĐC với diện tích trên 200ha, cơ bản hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật. Theo đó, huyện đã tổ chức bàn giao 2.907 nền TĐC, cấp 1.506 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân ở các khu TĐC Tân Kim, Tân Kim mở rộng, Long Hậu, Hải Sơn, Mỹ Dinh,... Hiện có 588 hộ đã cất nhà ở và ổn định cuộc sống./.

Kim Hoàng-Phương Cảnh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích