Tiếng Việt | English

09/08/2017 - 09:07

Cần nhân rộng mô hình một cửa điện tử liên thông

Thời gian qua, tỉnh ta thực hiện cải cách thủ tục hành chính gắn liền với cơ chế một cửa ở các cấp chính quyền. Công tác cải cách hành chính từng bước được triển khai đồng bộ và thực hiện hiệu quả.

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì và thực hiện tốt. Nhiều nơi cũng thực hiện mô hình một cửa điện tử liên thông. Các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai, minh bạch, đơn giản, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch,... tạo được sự thống nhất trong hệ thống hành chính, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết công việc đối với tổ chức, cá nhân.

Việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử liên thông, trung tâm hành chính công có nhiều chuyển biến tích cực, số hồ sơ tồn đọng, hồ sơ quá hạn giảm; các hiện tượng gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp được khắc phục, góp phần giảm chi phí, thời gian, công sức của người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Thời gian tới, nhằm tiếp tục tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, thiết nghĩ, cần phát huy và nhân rộng mô hình trung tâm hành chính công. Thực hiện mô hình này, cán bộ, công chức thực thi công vụ sẽ có ý thức, trách nhiệm hơn, làm việc văn minh, khoa học và hiệu quả hơn, giảm phiền hà cho người dân về thời gian, công sức,.../.

Nguyễn Minh Cường

Chia sẻ bài viết