Tiếng Việt | English

24/10/2016 - 09:46

Cây Trôm Khánh Hậu được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh - Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam ký Quyết định số 408/QĐ-HMTg về việc công nhận Cây Di sản Việt Nam cho cây Trôm Khánh Hậu.


Toàn thân cây Trôm Khánh Hậu - Cây Di sản Việt Nam

Quyết định nêu rõ: “Công nhận cây Trôm mõ có tên khoa học Sterculia foetida L. tại chùa Diêu Quang, số 213 đường Lương Văn Chấn, phường Khánh Hậu, TP.Tân An, tỉnh Long An là Cây Di sản Việt Nam.

Cây Di sản Việt Nam được hưởng các điều kiện ưu đãi theo quy định của Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam”...

Được biết, Hội Sinh vật cảnh tỉnh là nơi trực tiếp làm thủ tục đề nghị và được Hội đồng Cây Di sản Việt Nam xem xét các tiêu chí quy định, nhất trí cây Trôm Khánh Hậu hội đủ mọi yêu cầu để được công nhận. Và đây là Cây Di sản Việt Nam đầu tiên trên địa bàn tỉnh Long An. Hiện Hội Sinh vật cảnh tỉnh đang kết hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức lễ đón nhận danh hiệu này cho cây Trôm Khánh Hậu./.

QH

Chia sẻ bài viết