Tiếng Việt | English

09/12/2023 - 18:35

Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi bật về chuyển đổi số  

Năm 2023, huyện Châu Thành, tỉnh Long An nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu chuyển đổi số và đạt kết quả tích cực.

Việc thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai trên nhiều lĩnh vực, ngày càng đi sâu vào cuộc sống (người dân thanh toán không dùng tiền mặt tại UBND xã Hòa Phú)

Các chỉ tiêu chủ yếu về triển khai thực hiện chuyển đổi số trong năm 2023, huyện Châu Thành đều đạt và vượt. Các chỉ tiêu: Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng; tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh,...vượt so kế hoạch đề ra.

Được tập trung đầu tư từ năm 2022, đến nay 100% cán bộ, công chức cấp huyện, xã tại Châu Thành được trang bị máy tính phục vụ công tác chuyên môn; 100% các máy tính được kết nối internet; mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai thông suốt; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến bảo đảm hoạt động ổn định,... 

Phòng họp không giấy được triển khai tại Châu Thành

100% cơ quan, ban, ngành cấp huyện, xã thực hiện tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến tăng hàng năm, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 98%. Tỷ lệ văn bản được ký số cấp huyện đạt 100%. Tỷ lệ hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình và 100% xã, trường học, bệnh viện. Tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại thông minh đạt 92,5%.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai trên nhiều lĩnh vực, ngày càng đi sâu vào cuộc sống.

Một số sản phẩm OCOP của huyện được đưa lên sàn thương mại điện tử. Việc thực hiện truy xuất nguồn gốc nông sản được triển khai và từng bước đạt kết quả, đặc biệt là trên trái thanh long,.../.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết