Tiếng Việt | English

05/12/2023 - 10:34

Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Bến Lức: ‘Đoàn kết - Tiên phong - Đổi mới - Phát triển’

Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Bến Lức, tỉnh Long An (Chi hội) sẽ chính thức tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2026 vào ngày 08/12/2023 nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thể hiện tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, hội nhập kinh tế, có trách nhiệm với xã hội.

Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Bến Lức họp Ban Chấp hành chuẩn bị đại hội

Chi hội là nơi tập hợp các doanh nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ tại huyện Bến Lức đang hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh. Hoạt động của Chi hội là giúp đỡ lẫn nhau trong nghề nghiệp, nâng cao kiến thức, tăng cường khả năng kinh doanh, xây dựng đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh. Liên kết chặt chẽ, đoàn kết hợp tác, bình đẳng cùng phát triển, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng doanh nghiệp đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển KT-XH của huyện Bến Lức nói riêng và tỉnh Long An nói chung.

Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Bến Lức trao tặng nhà tình nghĩa

Chi hội hoạt động trên nguyên tắc làm giàu chính đáng, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chi hội tiếp tục thực hiện và phát huy phương châm: “Kết nối giữa doanh nhân với chính quyền”, “Kết nối giữa doanh nhân với doanh nhân”, “ Kết nối doanh nhân với cộng đồng”.

Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Bến Lức trao tặng xe cứu thương

Trong chương trình đại hội có phần giao thương “Kết nối - Kiến tạo - Phát triển”. Theo đó, chương trình giao thương kết nối sẽ có hơn 100 bàn trưng bày, quảng bá, giao lưu, kết nối sản phẩm giữa các doanh nghiệp hội viên.

Với chủ đề “Đoàn kết - Tiên phong - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Chi hội Doanh nhân trẻ huyện Bến Lức phấn đấu thực hiện mục tiêu chương trình đã đề ra, đưa công tác Hội ngày càng phát triển, đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước và địa phương./.

An Thuận

Chia sẻ bài viết