Tiếng Việt | English

23/04/2021 - 23:06

Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu có chỉ tiêu cụ thể trong giải ngân vốn cho các dự án đầu tư công

Chiều 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út chủ trì Hội nghị trực tuyến với một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh nhằm kiểm tra tình hình, kết quả triển khai thủ tục đầu tư xây dựng, tình hình thi công, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út yêu cầu chủ đầu tư dự án cần có chỉ tiêu cụ thể trong giải ngân từng dự án 

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út đánh giá việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm theo kế hoạch đề ra. Ông yêu cầu các chủ đầu tư dự án cần có chỉ tiêu cụ thể trong giải ngân từng dự án nói riêng, xây dựng mục tiêu giải ngân theo khối lượng, tiến độ cụ thể theo từng quí nói chung.

Cụ thể, đến hết quí II, giá trị giải ngân toàn tỉnh phải đạt từ 50% trở lên; đến hết quí III giá trị giải ngân phải đạt 75% trở lên và hết quí IV phải đạt 100%. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong phát triển kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến tháng 7 năm nay, các danh mục đầu tư nào chưa hoàn tất thủ tục đấu thầu sẽ được điều chuyển vốn sang dự án khác có tiến độ thi công tốt và đang có nhu cầu bổ sung vốn. Các chủ đầu tư chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ bị kiểm điểm phê bình trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ở những công trình trọng điểm còn vướng mắc giải phóng mặt bằng, các chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ các địa phương để sớm bàn giao mặt bằng hoàn chỉnh để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Các chủ đầu tư khẩn trương trình duyệt quyết toán các dự án đã hoàn thành theo quy định, rà soát đề nghị điều chuyển vốn còn thừa sau khi quyết toán sang dự án. Đối với các dự án khởi công mới, khẩn trương hoàn chỉnh, hoàn thiện hồ sơ, tiến hành đấu thầu và khởi công nhằm bảo đảm trong quí II, các dự án đều có khối lượng thực hiện và có giá trị giải ngân.

Công trình dự án Phòng Khối hành chính Trường Cao đẳng nghề Long An (giai đoạn 2) có tiến độ thi công, giải ngân tốt trong quí I

Thông tin từ hội nghị, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2021 tỉnh đã phân bổ cho các dự án trên 5.095 tỉ đồng. Đến ngày 21/4, giá trị khối lượng thực hiện 864,2 tỉ đồng, đạt 16,9% kế hoạch; giá trị giải ngân 720,7 tỉ đồng, đạt 14,14% kế hoạch; so với ngày 14/4 tỷ lệ giải ngân tăng 0,48%.

Theo đó, vốn huyện quản lý là 1.631,9 tỉ đồng. Đến ngày 21/4 giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân được 216,2 tỉ đồng, đạt 13,25% kế hoạch của năm. Vốn tỉnh quản lý là 3.463,9 tỉ đồng. Đến ngày 21/4 giá trị khối lượng thực hiện 648 tỉ đồng, đạt 18,7% kế hoạch.

Một số nguồn vốn đến ngày 21/4 có tỷ lệ giải ngân thấp (dưới 10%): vốn nước ngoài ODA (giải ngân 2,23%); vốn sử dụng đất (giải ngân 6,39%).

Đối với từng chủ đầu tư, đến ngày 21/4/2021, có 3 chủ đầu tư giải ngân trên 30% kế hoạch, 8 chủ đầu tư giải ngân từ 20% - 30% kế hoạch, có 10 chủ đầu tư giải ngân dưới 20% kế hoạch, có 8 chủ đầu tư chưa giải ngân.

Nguyên nhân giải ngân thấp do trong các tháng đầu năm, các chủ đầu tư chủ yếu giải ngân kế hoạch vốn của các dự án chuyển tiếp. Thêm vào đó, các dự án chuyển tiếp cũng chưa có khối lượng nhiều do cuối năm 2020 đã điều hòa tăng vốn để giải ngân hết kế hoạch năm 2020 theo chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh. Đối với các dự án khởi công mới, các chủ đầu tư đang làm thủ tục đấu thầu, chấm thầu, xét thầu, thương thảo hợp đồng nên giá trị giải ngân thấp.

Tại hội nghị, một số khó khăn, vướng mắc cũng được nêu ra như một số dự án chuyển tiếp đang thực hiện vẫn còn vướng mặt bằng thi công nên tiến độ thi công chậm. Bên cạnh đó, năm 2021 là năm đầu tiên của kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 nhưng kế hoạch trung hạn chưa được phê duyệt chính thức. Hồ sơ dự án chủ yếu được lập để bảo đảm điều kiện bố trí vốn, khi triển khai thực hiện phải rà soát hoàn chỉnh lại cho phù hợp trước khi tổ chức đấu thầu theo quy định./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích