Tiếng Việt | English

11/04/2021 - 15:57

Năm 2021, Đức Hòa phân bổ hơn 800 tỉ vốn đầu tư công

Theo Chủ tịch UBND huyện Đức Hoà (tỉnh Long An) - Lê Trường Chinh, trong năm 2021, theo kế hoạch, huyện phân bổ 807 tỉ đồng vốn đầu tư công trên địa bàn.

Trong đó, vốn trong cân đối ngân sách huyện là hơn 735 tỉ đồng và vốn tỉnh hỗ trợ hơn 72 tỉ đồng. Huyện thực hiện 47 dự án, trong đó, dự án đầu tư mới là 42 dự án, 5 dự án chuyển tiếp do nguồn vốn bố trí 2 năm trở lên.

Đức Hòa phân bổ 807 tỉ đồng thực hiện kế hoạch đầu tư công

UBND huyện chỉ đạo các đơn vị khẩn trương lập hồ sơ theo danh mục được duyệt, phấn đấu khởi công các danh mục công trình có kế hoạch vốn trong đầu quí II - năm 2021.

Trên tinh thần huyện tiếp tục duy trì không để phát sinh nợ công trong xây dựng cơ bản, phấn đấu đến cuối năm giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được phân bổ./.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết