Tiếng Việt | English

NASA thừa nhận khó triển khai sứ mệnh Artemis 1 trước tháng 11 tới

NASA thừa nhận sẽ rất khó để có thể thực hiện vụ phóng tên lửa đưa tàu vũ trụ Orion lên Mặt Trăng vào tháng 10 và tính tới thời điểm này, việc triển khai sứ mệnh Artemis 1 đã 3 lần bị lùi lại.