Tiếng Việt | English

Trung Quốc phóng vệ tinh môi trường mới Vân Hải 3 lên quỹ đạo

Vệ tinh đã đi vào quỹ đạo định trước và sẽ phục vụ cho các cuộc khảo sát về khí quyển, môi trường biển, môi trường không gian, ngăn ngừa và giảm thiểu thảm họa, cũng như các thí nghiệm khoa học.