Tiếng Việt | English

26/05/2017 - 14:00

Cục Hải quan Long An đối thoại cùng doanh nghiệp

Cục Hải quan Long An và Chi cục Hải quan Bến Lức, tỉnh Long An vừa có cuộc đối thoại cùng doanh nghiệp (DN) nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động xuất, nhập khẩu qua địa bàn, đồng thời triển khai một số văn bản, chính sách mới liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu.

Mỗi năm, Cục Hải quan Long An phối hợp Chi cục Hải quan các địa phương đối thoại với doanh nghiệp 2 lần

Tại cuộc đối thoại, DN được thông tin nội dung cần biết của Luật Thuế xuất, nhập khẩu số 107, Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Luật Thuế xuất, nhập khẩu số 107 có nhiều sửa đổi, bổ sung nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nghị định số 134/CP quy định chi tiết về đối tượng chịu thuế, áp dụng mức thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu, các trường hợp miễn thuế.

Bên cạnh đó, các DN còn được thông tin một số nội dung cơ bản liên quan đến chính sách thuế: Luật quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục miễn giảm, hoàn thuế cho từng trường hợp; miễn thuế nguyên liệu, vật tư; các trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục nhưng được làm thủ tục tại các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu,…

Đại diện các DN nêu một số vấn đề cần giải đáp: Việc hưởng ưu đãi về thuế đối với DN; về thủ tục hải quan, việc quyết toán nguyên vật liệu,…

Cục Hải quan Long An khen thưởng doanh nghiệp vì có số nộp thuế cao và thực hiện tốt chính sách pháp luật theo quy định

Trên tinh thần cởi mở, tiếp thu, lãnh đạo Cục Hải quan giải đáp những thắc mắc và hướng dẫn DN thực hiện theo đúng các nội dung mà văn bản, chính sách, pháp luật ban hành.

Theo thông lệ, mỗi năm, Cục Hải quan Long An phối hợp Chi cục Hải quan các địa phương đối thoại với doanh nghiệp 2 lần. Từ những lần đối thoại này, cán bộ hải quan kịp thời giải quyết những vướng mắc, tồn tại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cũng như thu hút doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu qua địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Dịp này, Cục Hải quan Long An khen thưởng 9 DN vì có số nộp thuế cao và thực hiện tốt chính sách, pháp luật theo quy định./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết