Tiếng Việt | English

08/11/2019 - 16:00

Cục Thuế Long An: Triển khai chính sách thuế mới cho người nộp thuế

Nhằm giúp cho người nộp thuế kịp thời nắm bắt các chính sách thuế mới được ban hành, từ ngày 08 đến 14/11, Cục Thuế Long An tổ chức hội nghị triển khai chính sách thuế mới đến tất cả người nộp thuế tại Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế.

Cục Thuế Long An triển khai chính sách thuế mới

Nội dung triển khai chính sách thuế mới gồm: Triển khai hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax được áp dụng từ ngày 25/11/2019; giới thiệu một số điểm mới Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020; giới thiệu một số điểm mới về hóa đơn điện tử theo Thông tư số 68/2019/TT-BCT của Bộ Tài chính; giới thiệu dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị triển khai chính sách thuế mới cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP.Tân An, huyện Cần Đước, Châu Thành, Thủ Thừa, Tân Trụ, Đức Huệ, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường vào ngày 08/11, Cục trưởng Cục Thuế Long An - Cao Văn Tạo mong muốn các doanh nghiệp sẽ cùng ngành thuế chung tay thực hiện cải cách hành chính thuế, tham gia đầy đủ các dịch vụ thuế điện tử do ngành thuế triển khai để giảm số giờ thực hiện nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế./.

Thanh Tuyền

Chia sẻ bài viết