Tiếng Việt | English

05/11/2015 - 19:27

Đã có nghị quyết của Chính phủ về tiền lương

Nghị quyết Phiên họp thường kỳ tháng 10 của Chính phủ đề cập về vấn đề cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức.

 

Chính phủ sẽ trình phương án tăng lương vào đầu năm 2016

Về tiền lương, theo Chính phủ, do khó khăn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 nên chưa cân đối được nguồn để cải cách tiền lương.

Trước mắt, thực hiện phương án tiền lương như Chính phủ đã trình Quốc hội.

Trên cơ sở rà soát, cân đối nguồn qua kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2015 và khả năng thu ngân sách nhà nước năm 2016, Chính phủ báo cáo Quốc hội việc cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII.

Ngoài ra, Nghị quyết này cũng đề cập đến vấn đề tỷ giá ngoại tệ tính thuế trong giá cơ sở mặt hàng xăng, dầu như sau:

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính về việc xác định tỷ giá tính thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt trong giá cơ sở mặt hàng xăng, dầu theo quy định Nghị định 08/2015/NĐ-CP và 12/2015/NĐ-CP và thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 01/12/2015./.

PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết