Tiếng Việt | English

19/10/2018 - 20:35

Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An: Nhân tố cho phát triển bền vững

10 năm Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An (DLA) hình thành và phát triển cũng là khoảng thời gian tổ chức cơ sở Đảng trong nhà trường thể hiện vai trò hạt nhân chính trị trong công tác lãnh đạo.

Hơn 10 năm qua, Đảng bộ kết nạp được 27 đảng viên, riêng 3 năm gần đây, bồi dưỡng, phát triển 7 đảng viên là sinh viên khá, giỏi của trường. (Trong ảnh: Sinh viên Nguyễn Hữu Đức (giữa) trong lễ  kết nạp Đảng)

Hơn 10 năm qua, Đảng bộ kết nạp được 27 đảng viên, riêng 3 năm gần đây, bồi dưỡng, phát triển 7 đảng viên là sinh viên khá, giỏi của trường. (Trong ảnh: Sinh viên Nguyễn Hữu Đức (giữa) trong lễ  kết nạp Đảng)

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Đảng bộ luôn đồng hành và phối hợp chặt chẽ Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, các khoa, phòng chuyên môn lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của trường trong từng năm học, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Long An và các tỉnh, thành thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đảng bộ DLA luôn quan tâm phát triển Đảng trong sinh viên và xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. 10 năm qua, Đảng bộ kết nạp được 27 đảng viên (ĐV), riêng 3 năm gần đây, bồi dưỡng, phát triển 7 ĐV là sinh viên khá, giỏi của trường. Nhiều ĐV là sinh viên của trường khi tốt nghiệp có việc làm ổn định, phát huy năng lực, đạo đức, chuyên môn của ĐV trẻ, khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường.

Năm học 2018-2019, Đảng bộ DLA phối hợp Ban Giám hiệu tiếp tục lãnh đạo các chi bộ trực thuộc không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, là hạt nhân đoàn kết trong lãnh đạo ĐV, cán bộ, nhân viên; đổi mới công tác tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh, đào tạo, công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ; lãnh đạo cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, phấn đấu đưa Trường DLA ngày càng phát triển bền vững./.

Ban Thông tin DLA

Chia sẻ bài viết