Tiếng Việt | English

26/05/2023 - 10:32

Đào tạo nhận thức về công cụ cải tiến năng suất chất lượng

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Trung tâm đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (thuộc Tổng cục TC-ĐL-CL) tổ chức Khóa đào tạo nhận thức về công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Khóa đào tạo nhằm giới thiệu đến các cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp tiếp cận một số công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Đại biểu tham gia khóa đào tạo

Tham gia khóa đào tạo, đại biểu được tìm hiểu những nội dung cơ bản, cốt lõi của các công cụ cơ bản nhất trong quản trị doanh nghiệp như các lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tầm quan trọng của cải tiến năng suất chất lượng; các công cụ cải tiến năng suất chất lượng phổ biến liên quan trực tiếp đến người lao động. Đặc biệt, học viên cũng được giới thiệu về 2 công cụ cải tiến cơ bản là: Lean và KPI (phương pháp sản xuất tinh gọn và chỉ số đánh giá thực hiện công việc).

Khóa đào tạo được tổ chức từ ngày 24/5 đến 26/5. Ngoài những nội dung trên, tham gia khóa đào tạo, học viên còn trao đổi, thảo luận, góp ý thẳng thắn nhiều vấn đề khó khăn, thuận lợi mà doanh nghiệp đang gặp phải. Đây cũng là kênh thông tin, cầu nối giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp, giúp cho công tác quản lý về lĩnh vực TC-ĐL-CL ngày càng tốt hơn, trên tinh thần chính quyền luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp cùng nhau phát triển bền vững./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết