Tiếng Việt | English

28/03/2023 - 15:21

Sở Khoa học và Công nghệ đào tạo nghiệp vụ Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023

Ngày 28/3, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An phối hợp Văn phòng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (thuộc Viện Tiêu chuẩn Chất lượng) tổ chức đào tạo nghiệp vụ Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023. Tham gia lớp tập huấn có nhiều cán bộ, chuyên viên thuộc các cơ quan quản lý nhà nước cấp sở, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Học viên tham gia lớp tập huấn

Năm 2023, mục tiêu của Sở Khoa học và Công nghệ là hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 đạt kết quả tốt. Mục tiêu có ít nhất 3 doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự, trong đó có 2 doanh nghiệp đạt giải Vàng chất lượng quốc gia, 1 doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng quốc gia.

Năm 2023, mục tiêu của Sở Khoa học và Công nghệ là hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 đạt kết quả tốt

 

Tại buổi tập huấn, học viên được tìm hiểu về sự cần thiết tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; Điều kiện cần đáp ứng để các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; Lập hồ sơ để các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; Trình tự tổ chức, thực hiện Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023; Tham quan thực tế doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, ngày 31/12/2008 của Chính phủ.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (Global Performance Excellence Award - GPEA) của Tổ chức Chất lượng châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Quality Organisation - APQO).

Việc tham gia và đạt giải thưởng không những là vinh dự của doanh nghiệp mà còn là cơ hội để doanh nghiệp xem xét, đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trên cơ sở 7 tiêu chí của giải thưởng. Đây là các tiêu chí dựa trên mô hình Giải thưởng Malcolm Balbrige (Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Mỹ), được nhiều nước nghiên cứu, áp dụng thành các tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

Tại tỉnh Long An, hàng năm có từ 3 đến 5 doanh nghiệp đăng ký tham gia và đạt giải, trong đó có một số doanh nghiệp đạt giải cao./.

Mai Hương  

Chia sẻ bài viết