Tiếng Việt | English

24/05/2023 - 11:29

Nâng cao hiệu quả sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Ngày 23/5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Long An tổ chức hội thảo “Nâng cao hiệu quả sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp”. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5. Tham gia hội thảo có trên 50 đại biểu đại diện một số sở, ban, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Đại biểu tham dự hội thảo

Tại hội thảo, đại biểu được thông tin nhiều nội dung xoay quanh các chính sách ưu đãi của doanh nghiệp KH&CN: Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp và những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (theo Thông tư số 03/2021/TT-BTC, ngày 10/01/2021; Thông tư số 67/2022/TT-BTC, ngày 07/11/2022;…).

Đại biểu cũng được hướng dẫn về tạo lập và sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp (Nghị định số 13/2019/NĐ-CP, ngày 01/02/2019; Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN, ngày 17/11/2021); các ưu đãi dành cho doanh nghiệp KH&CN; điều kiện thành lập doanh nghiệp KH&CN;…

Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của Chính phủ đã xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng phát triển KT-XH, đưa nước ta trở thành nước có công nghiệp hiện đại. Để thực hiện được chủ trương, chính sách trên, thời gian qua, Sở KH&CN thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt, Sở KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, kinh doanh, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đến nay, Long An có 21 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN, 3 doanh nghiệp có thành lập Quỹ phát triển KH&CN./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết