Tiếng Việt | English

11/07/2016 - 11:25

Đầu tư cho khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp

Trường Nghiệp vụ quản lý - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp Sở KH&CN Long An tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đầu tư cho KH&CN trong doanh nghiệp.


Các học viên tham dự buổi tập huấn

Nội dung lớp tập huấn bao gồm các chuyên đề: Tổng quan về hoạt động KH&CN trong doanh nghiệp; Các chuyên đề về chính sách phát triển doanh nghiệp KH&CN, quy trình đánh giá kết quả KH&CN ngoài ngân sách Nhà nước để thành lập doanh nghiệp KH&CN và chuyên đề Tình hình hoạt động của các quỹ phát triển KH&CN; Quá trình đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp và nguồn công nghệ cho đổi mới,...

Ngoài ra, các báo cáo viên còn phổ biến một số văn bản mới liên quan đến đổi mới công nghệ: Thông tư 23/2015/TT-BKHCN, ngày 13-11-2015 của Bộ KH&CN quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng; Thông tư 03/2016/TT-BKHCN, ngày 30-3-2016 của Bộ KH&CN quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển KT-XH, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư.

Các học viên được đi thực tế tại Công ty TNHH Cơ khí công nông nghiệp Bùi Văn Ngọ (huyện Đức Hòa) để được trải nghiệm quá trình ươm tạo doanh nghiệp KH&CN tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Long An.

Lớp tập huấn cung cấp nhiều kiến thức bổ ích về các vấn đề liên quan đến đầu tư KH&CN trong doanh nghiệp, hoạt động đổi mới công nghệ, đổi mới quản lý cho cán bộ quản lý và doanh nghiệp KH&CN ở địa phương. Ngoài ra, lớp tập huấn còn chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu và ý kiến đóng góp từ thực tiễn doanh nghiệp, đề xuất tìm ra giải pháp để đẩy mạnh hoạt động đổi mới, sáng tạo trong điều kiện hội nhập của doanh nghiệp./.

Phòng QLCN&TTCN

Chia sẻ bài viết