Tiếng Việt | English

21/01/2021 - 17:15

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Sáng ngày 21/01, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Long An phối hợp Công ty TNHH ESUHAI tổ chức Hội thảo tuyên truyền mô hình phát triển nguồn nhân lực kết nối kỹ thuật, đầu tư Nhật Bản thông qua chương trình đào tạo và phái cử người lao động tỉnh Long An sang Nhật Bản trải nghiệm, học tập trở về phát triển quê hương.

Đại biểu tham gia hội thảo

Hội thảo có hơn 480 cán bộ cấp xã, thị trấn của các huyện, thị xã, thành phố tham gia.

Tại hội thảo, các đại biểu được thông tin các nội dung: Nguồn lao động, khả năng hấp thụ lao động của tỉnh Long An; những hạn chế của người lao động đi làm việc tại Nhật Bản; tiềm năng từ Nhật Bản và cơ hội đào tạo nguồn nhân lực qua chương trình đào tạo và phái cử người lao động đi làm việc tại Nhật Bản; các chương trình tiếp nhận người lao động từ Nhật Bản theo quy định pháp luật; Đề án Đưa người lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài giai đoạn 2020 - 2025; các ngành nghề được tuyển dụng trong năm 2021; chế độ, mức lương khi đi làm việc tại Nhật Bản; chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Long An trong thực hiện chương trình và việc làm trong nước. 

Hội thảo giúp cán bộ công tác trong ngành Lao động – Thương binh và Xã hội hiểu rõ về hiệu quả Đề án Đưa người lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài, từ đó góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện cho người lao động địa phương đi làm việc nước ngoài để tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống, nhất là hoàn thành chỉ tiêu mỗi năm đưa 1.000 lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết