Tiếng Việt | English

Đức Huệ - Lan tỏa các tuyến đường xanh, sạch, đẹp

Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Huệ đều triển khai đến mỗi cơ sở Hội để thực hiện công trình trồng, chăm sóc cây xanh, góp phần xây dựng nông thôn mới.