Tiếng Việt | English

Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây: Tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024-2027

Sáng ngày 23/7/2024, Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2027.