Tiếng Việt | English

27/01/2021 - 09:51

Doanh nghiệp nỗ lực duy trì thưởng tết cho công nhân, lao động

Năm 2021, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên tiền lương bình quân trong năm 2020 cũng như thưởng tết 2021 của một số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Long An sẽ thấp hơn so với năm 2020.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, việc thưởng tết cho công nhân, lao động ít nhiều bị ảnh hưởng

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An - Nguyễn Đại Tánh cho biết: Qua số liệu tổng hợp báo cáo từ địa phương và các DN trên địa bàn tỉnh, đến nay, có 926 DN báo cáo với số lượng 51.557 lao động, gồm: 3 công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước báo cáo với 66 lao động; 687 DN dân doanh báo cáo với 24.236 lao động; 236 DN có vốn đầu tư nước ngoài báo cáo với 27.255 lao động. Tất cả DN thực hiện chế độ tiền lương, tiền công đối với người lao động cao hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. Việc trả lương có phân biệt rõ giữa lao động quản lý, điều hành, lao động có chuyên môn kỹ thuật cao với lao động sản xuất trực tiếp. Thu nhập tiền lương bình quân năm 2020 đạt 7,72 triệu đồng/tháng, tăng 5,1% so với năm 2019.

Trong đó, công ty cổ phần, có vốn góp chi phối của Nhà nước đạt 7,95 triệu đồng/tháng, tăng 5,77% so với năm 2019; DN dân doanh đạt 7,104 triệu đồng/tháng, tăng 5,2% so với năm 2019; DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,725 triệu đồng/tháng, tăng 5,15% so với năm 2019. Mức lương trả cho lao động quản lý cao nhất của công ty cổ phần, có vốn góp chi phối của Nhà nước là 14 triệu đồng, DN dân doanh là 29,8 triệu đồng, DN có vốn đầu tư nước ngoài là 42 triệu đồng.

Về thưởng Tết Dương lịch năm 2021: Có 2 DN báo cáo tiền thưởng với 2.748 lao động, mức tiền thưởng bình quân 500.000 đồng. Thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021: Có 8 DN có vốn đầu tư nước ngoài báo cáo với số lượng 5.210 lao động, mức tiền thưởng cao nhất 105,268 triệu đồng, mức tiền thưởng bình quân 8,295 triệu đồng, mức tiền thưởng thấp nhất 3,920 triệu đồng. Theo ghi nhận chung, do Luật Lao động không bắt buộc người sử dụng lao động phải thưởng tết cũng như báo cáo về tình hình thưởng tết nên cơ quan quản lý rất khó trong việc yêu cầu các DN phải có báo cáo về việc này.

Tuy nhiên, theo ý kiến một số cán bộ Công đoàn tại các công đoàn cơ sở, những DN vẫn cố gắng duy trì thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu bằng 1 tháng lương dù năm nay gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh./.

Đông Đông

Chia sẻ bài viết