Tiếng Việt | English

15/01/2021 - 14:40

Long An có doanh nghiệp báo cáo thưởng tết cao nhất hơn 105 triệu đồng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tỉnh Long An có báo cáo tình hình lao động, tiền lương và kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2021 của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thưởng Tết Nguyên đán luôn được người lao động quan tâm

Theo Sở LĐTB& XH, đến nay, có 926 doanh nghiệp đã báo cáo với số lượng 51.557 lao động. Cụ thể, 3 công ty cổ phần, có vốn góp chi phối của Nhà nước báo cáo, với 66 lao động; 687 doanh nghiệp dân doanh báo cáo với 24.236 lao động; 36 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài báo cáo với 27.255 lao động.

Nhìn chung, các doanh nghiệp thực hiện tiền lương, tiền công năm 2020 đối với người lao động cao hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định, việc trả lương có phân biệt rõ giữa lao động quản lý, điều hành, lao động có chuyên môn kỹ thuật cao với lao động sản xuất trực tiếp.

Thu nhập tiền lương bình quân năm 2020 đạt 7,72 triệu đồng/tháng, tăng 5,1% so với năm 2019. Trong đó, Công ty cổ phần, có vốn góp chi phối của Nhà nước đạt 7,95 triệu đồng/tháng, tăng 5,77% so với năm 2019; doanh nghiệp dân doanh đạt 7,104 triệu đồng/tháng, tăng 5,2% so với năm 2019; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,725 triệu đồng/tháng, tăng 5,15% so với năm 2019.

Mức lương trả cho lao động quản lý cao nhất thuộc công ty cổ phần, có vốn góp chi phối của Nhà nước là 14 triệu đồng; doanh nghiệp dân doanh là 29,8 triệu đồng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 42 triệu đồng.

Đối với thưởng Tết Dương lịch năm 2021, có 2 doanh nghiệp báo cáo với 2.748 lao động, mức tiền thưởng bình quân 500 ngàn đồng.

Về tình hình tiền thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có 8 doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài báo cáo với số lượng 5.210 lao động. Trong đó, mức tiền thưởng cao nhất 105,268 triệu đồng, mức tiền thưởng bình quân 8,295 triệu đồng, mức tiền thưởng thấp nhất 3,92 triệu đồng./.

Đức

Chia sẻ bài viết