Tiếng Việt | English

Ấm áp, thân thương ngày giỗ cụ Nguyễn

Hàng năm, lễ giỗ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đều thu hút hàng chục ngàn người đến viếng. Trong ngày này, không khí đông đúc nhưng rất trật tự và vui vẻ...