Tiếng Việt | English

Khai thác thủy sản mùa lũ

Những ngày này, người dân các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An đang tập trung đánh bắt cá mùa lũ. Dù lượng cá không nhiều nhưng người dân địa phương cũng phấn khởi khi có thêm nguồn thu nhập, trang trải cuộc sống.